PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA AKADEMSKA 2020/2021. GODINA (II UPISNI ROK)

Akademija likovnih umjetnosti objavljuje preliminarnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija, studijska 2020/2021. godina (II upisni rok). 

Na preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste (16.09; 17.09 i 18.09),  o kojoj je Vijeće Akademije obavezno donijeti odluku u roku od tri dana (19.09.; 20.09 i 21.09). Odluka vijeća po prigovoru je konačna.

Konačna rang-lista kandidatakoji su stekli pravo na upis u svim statusima objavljuje se na informacionom sistemu eUNSA kao i na oglasnoj ploči/web stranici Akademije 22.09.2020. u 12:00 sati.

U roku od sedam dana od dana objave konačne rang-liste, kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan dostaviti orginale uploadovanih dokumenata Akademiji i izvršiti upis; u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao

Detaljne informacije o upisu će biti naknadno objavljene. 

Mape radova se mogu preuzeti nakon objave konačne rang liste na Akademiji likovnih umjetnosti u periodu od 10-14 sati.

Služba za nastavu ALU
15.09.2020.