Preliminarna rang lista za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini

Preliminarna rang lista za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini objavljena na oglasnoj ploči Akademije likovnih umjetnosti u 12 sati. 

LISTU USVOJILO VIJEĆE AKADEMIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI U SARAJEVU NA  SJEDNICI  ODRŽANOJ  02.10.2019. GODINE

Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Vijeću Akademije u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

Pismeni prigovor se predaje u studentsku službu Akademije od 11:00 – 13:00 sati.

 

Konačna rang lista će biti objavljena u četvrtak, 10.10.2019.