Preliminarna rang lista za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2017/2018.godini - drugi konkursni rok

Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija objavljena je na oglasnoj ploči Akademije likovnih umjetnosti  u Sarajevu dan 11. septembra 2017. godine.