Preliminarna rang lista za upis studenata u prvu godinu II ciklusa Interdisciplinarnog studija Konzervacija i resaturacija u akademskoj 2018/2019.godini

Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu drugog ciklusa Interdisciplinarnog studija Konzervacija i resaturacija objavljena je na oglasnoj ploči Akademije likovnih umjetnosti  u Sarajevu dana 03.10.2018. godine, u 15:00 sati.

 

Na objavljenu preliminarnu rang listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor  u roku od 3 dana od dana objavljivanja preliminarne rang liste.

Pismeni prigovor se predaje u studentsku službu Akademije od 10-14 sati.