Preliminarna rang lista za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2016/2017 godini

Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu objavljuje Preliminarnu rang listu za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2016/2017 godini (dokument u prilogu) i način bodovanja