Prezentacija „Kako ispuniti Erasmus Mundus aplikaciju?“

Povodom približavanja rokova za prijavu na Erasmus Mundus stipendije Služba za međunarodnu saradnju će organizirati prezentaciju kojom će objasniti postupak popunjavanja aplikacije za Erasmus Mundus stipendije (za projekte JoinEU-SEE PENTA, Basileus, SIGMA, EUROWEB, ERAWEB), kao i spremno odgovarati na pitanja svih zainteresiranih o ovom programu.

Prezentacija će se održati u utorak 21. januara 2014. godine u 14,00 sati u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II).

Pozivamo sve studente, nastavnike, saradnike te ostale koji žele da svoje obrazovanje započnu/nastave na jednom od partnerskih EU univerziteta da prisustvuju prezentaciji.

Više informacija o Erasmus Mundus stipendijama možete naći na našoj web stranici: www.erasmus-unsa.ba.

(Izvor: Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu)