Prezentacija povodom Dana UN-a

Povodom obilježavanja 24. oktobra, dana UN-a, dvije specijalizovane agencije – članice UN-a: UNDP i ured Svjetske banke u BiH će održati prezentaciju za studente Univerziteta u Sarajevu i upoznati ih sa dosadašnjim aktivnostima ovih agencija u Bosni i Hercegovini. Učesnici će također imali priliku da saznaju nešto više o resursima ovih agencija koji im se nude kao podrška njihovom učenju, istraživanju i daljem napredovanju.

Prezentacija će se održati u srijedu, 24. oktobra 2012. godine, sa početkom u 11,00 sati u Sali Senata Rektorata Univerziteta u Sarajevu.

(Izvor: Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu)