Prezentacija stipendija vlade Japana

Vlada Japana nudi četiri različita programa stipendiranja za studente iz BiH
koji žele studirati na japanskim univerzitetima u sklopu programa
stipendiranja Ministarstva obrazovanja i nauke (MEXT). Povodom objavljenog
konkursa, prezentacija programa stipendiranja MEXT-a održat će se u
prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu u petak 23. maja 2014. godine
u 12,00 sati. Prezentaciju će održati predstavnici Odjela za kulturu i PR
Ambasade Japana i bivša stipendistica MEXT-a. Studenti će biti upoznati sa
uvjetima konkuriranja, mogućnostima koje pružaju stipendije i iskustvima
studenata koji su studirali na japanskim univerzitetima. 

Rok za predaju aplikacija je do 6. juna 2014. godine (do 17,00 sati).

 

Detalji o svim programima stipendiranja su dostupni na
<http://www.bosnia.emb-japan.go.jp/EN/CultureScholarships.html>
http://www.bosnia.emb-japan.go.jp/EN/CultureScholarships.html.