Prijava ispita

Prijavu ispita za januarsko-februarski  ispitni termin možete izvršiti u periodu od 15.01.2018 – 20.01.2018. godine putem ISSS sistema.

OBAVEZNA PRIJAVA IZBORNIH PREDMETA!

Studenti koji studiraju po staroj bolonji ispite prijavljuju u Studentskoj službi Akademije likovnih umjetnosti u periodu od 11 -13 h.

Studenti koji studiraju po predbolonjskom /starom/ sistemu ispite prijavljuju u Studentskoj službi Akademije likovnih umjetnosti u periodu od 11 -13 h.

Studenti koji su u statusu apsolventskog staža ispite prijavljuju u Studentskoj službi Akademije likovnih umjetnosti u periodu od 11 -13 h.

 

PREUZIMANJE PRISTUPNIH ŠIFRI

Studenti prve godine I ciklusa studija pristupne šifre preuzimaju u Studentskoj službi Akademije likovnih umjetnosti u period od 10.01.2018 – 12.01.2018. godine 

Studenti prve godine II ciklusa studija pristupne šifre preuzimaju u Studentskoj službi Akademije likovnih umjetnosti u period od 10.01.2018 – 12.01.2018. godine 

 Studenti Interdisciplinarnog studija Konzervacija i restauracija ispite prijavljuju putem ISSS sistema.

Studenti I ciklusa Interdisciplinarnog studija Konzervacija i restauracija pristupne šifre preuzimaju u Studentskoj službi Akademije likovnih umjetnosti u period od 10.01.2018 – 12.01.2018. godine.

Studenti II ciklusa Interdisciplinarnog studija Konzervacija i restauracija pristupne šifre preuzimaju u Studentskoj službi Akademije likovnih umjetnosti u period od 15.01.2018 – 19.01.2018. godine.

 

ISPITI ĆE SE ODRŽATI U PERIODU OD 22.01.2018 -17.02.2018. GODINE

 

PreviewAttachmentSize
Odabir izbornih predmet.pdf189.93 KB