Prijava ispita za januarsko - februarski ispitni rok akademske 2018/2019. godine

Ispitne termine i upute za prijavu ispita možete naći na linku u nastavku http://alu.unsa.ba/ispitni-rokovi