Radionica 3D oblikovanja i animacije

Pozivaju se studenti zainteresirani za rad na Radionici 3D oblikovanja pod mentorstvom prof.Slobodana Tomića sa Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu, koja će se organizirati od 26.-30.03.2018., da svoje prijave dostave na mail: r.papista@alu.unsa ba do 26.02.2018. godine. Prijava treba sadržavati: ime, prezime, godinu studija i odsjek na kojem student studira. Izostanci sa nastave koja će se odvijati u terminima radionice biti će opravdani, s obzirom da je ALU koorganizator radionice. Broj učesnika je ograničen, a sve informacije možete naći u priloženom dokumentu.

 

Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3

ALU Sarajevo, Obala Maka Dizdara 3

 

Radionica 3D oblikovanja i animacije (radni naslov)

Radionica bi se održala prvog tjedna ljetnog semestra u prostorima ALU Sarajevo.

 

Voditelj radionice:

doc. art. Slobodan Tomić

Cilj radionice:

Nastavak suradnje između Umjetničke akademije Splitu i ALU Sarajevo i poticanje mobilnosti nastavnika i studenata unutar tih institucija i šire. Senzibilizacija studenata likovnih akademija prema 3D tehnikama oblikovanja i animacije. Poticanje studenata na učenje i primjenu novih digitalnih alata i tehnologija u umjetničkoj produkciji.

Opis obrazovnih ciljeva i ishoda učenja te kompetencije za koje će polaznici radionice biti osposobljeni

Upoznavanje s pojmom 3D oblikovanja.

Usvajanje osnovnih vještina u korištenju 3D aplikacija, koji će omogućiti polaznicima samostalno kreiranje 3D projekata uz daljnje proučavanje edukativnih materijala. Naučiti koristiti 3D alate u prezentaciji i umjetničkom stvaralaštvu. Ovladavanje osnovnim postupcima u 3d grafičkom oblikovanju: izrada kompozicije, UV mape, teksture, rendering i animacija.

Shvatiti likovne kvalitete 3D multimedijalnog rada kao samostalno likovno djelo.

Napredniji polaznici će usavršiti rad na tehnikama oblikovanja, teksturiranja, animacije i postprodukcije.

Trajanje radionice

5 radnih dana

Ciljna skupina polaznika programa

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija

Optimalan broj polaznika: 4 do 9

Uvjeti za pohađanje radionice

Poznavanje osnova programa iz vizualnog oblikovanja (Flash, Photoshop, CorelDraw, Illustrator). Posjedovanje računalne opreme (laptop, stolno računalo)

Ciljevi radionice

Upoznavanje s računalnim programima za 3D oblikovanje.

Usvajanje vještina u korištenju raznih alata u cilju 3D oblikovanja, vizualizacije i renderinga.

Ovladavanje osnovnim procesom izrade 3D animacije.

Poimanje mogućnosti izrade 3D multimedijskih objekata i virtualizacije u cilju istraživanja grafičkog medija u računalnom 3D prostoru.

Očekivani ishodi učenja na radionici

Student će nakon položenog kolegija moći:

1. Izraditi jednostavne i kompleksnije 3D objekte

2. Izraditi UV mape, teksture i materijale

3. Modelirati geometrijske i organske forme koristeći brojne 3D alate za oblikovanje i modeliranje

3. Kreirati 3D prezentaciju grafičkog projekta (rendering iz više kutova kamere)

4. Izraditi kompleksnije animacije (animacija kamere, animacija 3D objekata), rendering animiranih sekvenci.

 (ostatak radionice proveo bi se online korekturama u trajanju od mjesec dana, tijekom kojeg bi se stečeno znanje zaokružilo u konkretan likovno-multimedijalni projekt)

Radionica bi se održavala svakim danom tijekom radnog tjedna od 09 - 12 h + izrada dnevnog zadatka (izvannastavni rad).

1. dan:

Predavanje - 1 sat

Uvod u kolegij. Upoznavanje sa sadržajem i zadacima kolegija.

Definiranje pojma 3D oblikovanja i 3D grafike. Definiranje odnosa 3D prostor-grafika-pokretna grafika. Objašnjavanje i prepoznavanje razlika između umjetničkog 3D oblikovanja, arhitektonske, dizajnerske i komercijalne 3D multimedijske produkcije. Kratki pregled razvoja 3D oblikovanja i animacije, primjeri. Tumačenje strukture 3D objekata: poligoni (polygons), točke (vertices), rubovi (edges). Uvod u aplikaciju za 3D oblikovanje i animaciju (Luxology Modo).

Vježbe – 2 sata

Upoznavanje sa radnim površinama 3D aplikacije. Praktično proučavanje osnovnih alata programa, radne površine, izrada jednostavnih objekata. Pregled radova i ponavljanje vježbi u cilju boljeg upoznavanja 3D radne površine.

2. dan:

Predavanje - 1 sat

Oblikovanje 3D objekata, alati za modeliranje. Upotreba različitih materijala i tekstura, prozirnost, refleksije, refrakcije. Svjetlo, kombinacija više svjetlosnih izbora, kamera, odabir kadra i žarišne duljine (focal length).Demonstracija animacije kamerom.

Vježbe – 2 sata

Izrada 3D kompozicije, kombiniranje više objekata, modeliranje i bojanje (materijali). Pregled

radova, analiza, izrada kopleksnijih kompozicija, izrada figure, arhitektonske forme..

3. dan:

Predavanje - 1 sat

Materijali i teksture, displacement. Alati za modeliranje i slikanje, UV mape.Različite vrste rasvjete.

Vježbe – 2 sata

Izrada kompleksnije kompozicije, perforacije, animacija kamerom, kombiniranje više žarišnih duljina i rakursa kamere. Primjene svjetlosnih izvora, kombinacija i animacija svjetlom. Pregled radova i korigiranje grešaka.

4. dan:

Predavanje - 1 sat

Izrada kompleksnije kompozicije, importiranje objekata, korigiranje materijala, perforacije i kombiniranje objekata (boolean). Animiranje pojedinačnih objekata. Animiranje grupnih objekata. Pregled radova i korigiranje grešaka.

Vježbe – 2 sata

Izrada završne kompozicije. Animiranje pojedinačnih objekata, kamere i svjetla. Pregled radova i korigiranje grešaka. Rendering i animacija (montaža).

5. dan:

Izrada završne vježbe – 2 sata 

Dorada završne kompozicije, importiranje objekata, korigiranje materijala i UV mapa, perforacije i kombiniranje objekata (boolean). Animiranje pojedinačnih objekata. Animiranje grupnih objekata. Pregled radova i korigiranje grešaka. Rendering i animacija (montaža).

Prezentacija - 2 sata

Završna prezentacija i evaluacija svih vježbi, analiza uspješnosti radionice, rasprava o stečenim vještinama, diskusija o eventualnim mogućnostima unaprjeđenja programa radionice.

Dogovor oko završnih radova koji bi se izrađivali tijekom sljedećeg mjeseca uz pomoć online kontakta i zaokružili zajedničkom izložbom (opcija).

doc. art. Slobodan Tomić