Raspored konsultacija - Grafičke tehnike 1 i 2, Crtanje i Grafika 1 i 2

Raspored konsultacija - Grafičke tehnike 1 i 2, Crtanje i Grafika 1 i 2

prof. mr. Marina Finci
ass. mr. Amer Hadžić

Vrijeme konsultacija:

utorak: 12-13h

petak: 13:30 - 14:30h