Mr. Papišta Renata

Renata Papišta rođena je u Sarajevu 1981. godine gdje je 2006. završila dodiplomske, a 2009. i postdiplomske studije na Odsjeku za grafiku ALU. Izlagala je na brojnim grupnim izložbama u zemlji i inozemstvu, te je uzela učešće na bijenalima, trijenalima, festivalima i kolonijama. Do danas je četrnaest puta samostalno izlagala, a dobitnica je pet nagrada za grafiku i jedne nagrade za crtež. Od 2006. je član ULUBIHa. Bavi se eksperimentalnom grafikom/ site-specific instalacijom, crtežom i drugim medijima.

 

Kontakt/ e-mail: r.papista@alu.unsa.ba

Web: https://www.facebook.com/pages/PAPIŠTAR-Renata-Papista/645959875525103?fref=ts

Odsjeci