Stipendije japanske vlade za 2014.

Ambasada Japana u BiH objavljuje

KONKURS

 

Vlada Japana nudi 4 različita programa stipendiranja za studente iz BiH koji žele studirati na japanskim univerzitetima u sklopu Monbukagakusho (Ministarstvo obrazovanja, kulture, sporta, znanosti i tehnologije) programa stipendiranja:

 1. Postdiplomski (istraživački) studij
 2. Učenici/studenti – nediplomirani
 3. Studenti tehnoloških fakulteta
 4. Studenti fakulteta za stručno usavršavanje

 

Za sve stipendije aplikanti moraju biti spremni učiti japanski jezik te dobro vladati engleskim jezikom.

Detaljne informacije o programima stipendiranja i aplikacioni formulari u elektronskoj formi mogu se pronaći na web stranici Ambasade Japana na: http://www.bosnia.emb-japan.go.jp

Aplikacije moraju biti poslane poštom ili lično predane u Ambasadi Japana u BiH na adresu: Ambasada Japana u BiH, Bistrik 9, 71 000 Sarajevo. Rok za predaju aplikacija je 7. juni, 2013.

***

1. Postdiplomski (istraživački) studij

 • Svi studenti koji žele studirati na japanskim univerzitetima kao studenti istraživači
 • Rođeni 2. aprila 1979. godine, ili kasnije
 • Trajanje stipendije: 1,5 do 2 godine (uključuje 6 mjeseci učenja japanskog jezika)

2. Učenici/studenti – nediplomirani

 • Društvene ili prirodne nauke
 • Rođeni između 2. aprila 1992. i 1. aprila 1997. godine
 • Završeno redovno dvanaestogodišnje školovanje do marta 2014. godine
 • Trajanje stipendije: oko 5 godina (uključuje jednu godinu učenja japanskog jezika)

3. Studenti tehnoloških fakulteta

 • Specijalnost – oblast tehničkih predmeta
 • Rođeni između 2. aprila 1992. i 1. aprila 1997. godine
 • Završeno redovno jedanaestogodišnje školovanje do marta 2014. godine
 • Trajanje stipendije: oko 4 godine (uključuje jednu godinu učenja japanskog jezika)

4. Studenti fakulteta za stručno usavršavanje

 • Specijalnost – tehnologija, lična skrb i ishrana, edukacija i socijalni rad, poslovanje, kultura i opšta edukacija, te druga polja.
 • Rođeni između 2. aprila 1992. i 1. aprila 1997. godine
 • Završeno redovno dvanaestogodišnje školovanje do marta 2014. godine
 • Trajanje stipendije: oko 3 godine (uključuje jednu godinu učenja japanskog jezika)

 

Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati Ambasadu Japana u BiH.
Kontakt osoba: Azra Pjanić, tel: 277 520, e-mail: embassyofjapan.culture@sx.mofa.go.jp

Ambasada Japana u Bosni i Hercegovini
Bistrik 9, 71000 Sarajevo, BiH  Tel: 033-277-500  Fax: 033-209-583