STIPENDIJE "Mevlana" Turska

Program razmjene studenata i nastavnika „Mevlana“ Turska

Konkurs traje od 30. marta do 17. aprila 2015. godine za kandidate koji žele učestvovati u programu razmjene „Mevlana“ na univerzitetima Republike Turske sa kojima Univerzitet u Sarajevu ima potpisane protokole.

Spisak univerziteta i informacije o kontaktima za program razmjene „Mevlana“.

Studenti i nastavnici Univerziteta u Sarajevu dostavljaju popunjene prijave od 20. do 22. 4. 2015. godine u elektronskoj formi. U prijavi je važno naznačiti na koji univerzitet student ili nastavnik želi aplicirati, ime i prezime i obilježiti ili S za studente ili N za nastavnike. 

Značajni datumi u akademskoj 2014/2015. godini
• Raspisivanje Konkursa    30. 3.–17. 4. 2015.     
• Prijem prijava 20–27. 4. 2015.
• Ocjena prijavljenih kandidata na univerzitetima u Turskoj 28. 4–4. 5. 2015.     
• Rezultati se dostavljaju Vijeću za visoko obrazovanje (YOK) 8. 5. 2015.
• Objavljivanje rezultata 29. 5. 2015.   

Detaljnije na linku:

http://unsa.ba/s/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=192&I...