TOLERANCIJA: Izložba najutjecajnijih dizajnera današnjice u Sarajevu