Upis u I godinu I ciklusa studija školska 2013/2014 godina

UNIVERZITET U SARAJEVU

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

S A R A J E V O

OBAVJEŠTENJE

upis u I godinu I ciklusa studija

 

 

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS GODINU CIKLUSA  STUDIJA ŠKOLSKOJ 2013/2014. GODINI

  1. Komplet upisni materijal sa indeksom.......... =30,00 KM

(plaća se isključivo putem računa broj: 1610000008960095 kod Raiffeisen bank d.d Sarajevo,korist Univerziteta Sarajevu, sa naznakom svrha uplate: upisni materijal i obavezno navesti naziv fakulteta).

Sa jednim  primjerkom uplatnice u studentskoj službi akademije preuzeti upisni materijal

 

 2. Uplatnica od 100,00 KM za redovan studij -  troškove studija snosi osnivač

      - račun: 3389002208256905

      - primalac: Akademija likovnih umjetnosti UniCredit Bank

      - svrha: upisu I godinu studija

     

 3.  Uplatnica od 1.200,00 KM za redovan samofinasirajući studij – troškove studija snose  sami studenti

       - račun: 3389002208256905

       - primalac: Akademija likovnih umjetnosti UniCredit Bank

       - svrha: upisu I godinu studija

      

 4.  Uplatnica 10,00 KM za razvoj informacionog sistema, sa naznakom  upisa na ALU

        - račun 3383202266333617

        - primalac: Rektorat Univerziteta u Sarajevu - UniCredit Bank  (za potrebe UTIC-a)

        - svrha: za razvoj informacionog sistema

 

   5. Uplatnica 10,00 KM za razvoj informacionog sistema

     - račun: 3389002208256905

     - primalac: Akademija likovnih umjetnosti UniCredit Bank

     - svrha: za razvoj informacionog sistema

 

   6. Fond "Suada Dilberović" na račun broj: 1610000008961744  - 5,00 KM

 

  7. Studentski parlament UNSA na račun broj: 3386902222532015  - 5,00 KM

   

8. Ljekarsko uvjerenje /izdaje  isključivo Zavod za zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu, ul. Patriotske lige 36/

9. CIPS-ovu prijavu o mjestu boravka

10. Dvije iste fotografije /4 x 6/ jednu zalijepiti u index a drugu na upisni list

 11. Studenti koji nemaju državljanstvo Bosne i Hercegovina, uz ostali upisni materijal, dužni su dostaviti i rješenje o odobrenom privremenom boravku u Bosni i Hercegovini.

Djeca šehida i poginulih boraca, djeca ratnih vojnih invalida, djeca dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djeca bez oba roditelja koja prvi put upisuju odgovarajuću godinu, oslobođeni su plaćanja upisnine od 100,00 KM.   Uz upisni materijal obavezno dostaviti  dokaze o pripadanju jednoj od ovih kategorija.

 

UPIS PRIMLJENIH STUDENATA OBAVIT ĆE SE OD

22.07. - 02.08.2013.GODINE

 

POČETAK NASTAVE 30.09.2013. godine 

 

 

                                                                                                                               Studentska služba