Ured za podršku studentima sa posebnim potrebama

U SUSRET VAŠIM POTREBAMA: UPITNIK ZA STUDENTE

Svrha Upitnika za studente je prikupljanje podataka o određenim, ponekad vrlo specifičnim okolnostima pod kojima neki studenti studiraju na našem Univerzitetu. Sve informacije koje dobijemo putem ovog obrasca koriste se isključivo u projektne, istraživačke svrhe s ciljem zadovoljenja Vaših potreba za kvalitetnijim studiranjem. Upitnik nije obavezujući, a njegovim popunjavanjem učestvujete u istraživanju u okviru Tempus projekta na kojem je naš Univerzitet partner.
 
Molimo Vas da popunite upitnik.
 
 
OTVOREN URED ZA PODRŠKU STUDENTIMA SA POSEBNIM POTREBAMA
 
Obavještavamo Vas da je u okviru implementacije TEMPUS projekta „Jednake mogućnosti za studente sa posebnim potrebama u visokom obrazovanju“ (516939-TEMPUS-1-2011-1-BA-TEMPUS-SMHES) Univerzitet u Sarajevu, kao koordinator navedenog projekta, osnovao Ured za podršku studentima sa posebnim potrebama.
 
Ured je osnovan sa namjerom da pruža podršku studentima i osoblju Univerziteta u svim djelatnostima koje uključuju rad sa studentima ali i svim drugim osobama sa posebnim potrebama, u cilju poboljšavanja njihovog statusa u visokom obrazovanju. U suradnji sa partnerima iz Evropske unije i ostalim javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini, organizacija i djelatnosti Ureda će slijediti evropske standarde i primjere dobre prakse.
 
Pozivamo Vas da svojim sugestijama i prijedlozima doprinesete radu Ureda.
 
Za sve dodatne informacije, sugestije i komentare nas možete kontakirati na email ured@unsa.ba (kontakt osoba: Mirna Marković).