Announcements

Obavještavamo vas da je zbog slabe izlaznosti studenata na anketu, UTIC odlučio produžiti rok za studentsku evaluaciju provođenja online nastave na  Akademiji likovnih umjetnosti za predmete/n

Na osnovu člana 103. stav (I) Zakona o visokom obrazovanju KS („Službene novine KS „

OBAVJEŠTENJE
za studente I i II ciklusa studija 
upisane u ljetni semestar akademske

Izvještaj komisje za izbor u zvanje vanrednog profesora za oblast Kiparstvo i predmete Kiparska tehnologija I-IV, Tehnologija-anatomija artefakta i Konzervacija i restauracija skulpture I-IV možete

Syndicate content