Fond "Akademik Ethem Čamo" - Zehrina Karić (2011)

2011: Nagrada za projekat "Asemblaži" u organizaciji Univerziteta u Sarajevu, fond "Akademik Ethem Čamo" - studentica Zehrina Karić