Međunarodna saradnja ALU

Modules offered in foreign languages

Otvoreni konkursi:

 

Ugovori:


Kontakt:

Prodekan za međunarodnu sradnju: prof. mr. Srđa Hrisafovic
e-mail: s.hrisafovic@alu.unsa.ba

Viši stručni saradnik za studente i međunarodnu saradnju: Nađa Softić
e-mail: n.softic@alu.unsa.ba