Obavještenja

Na osnovu člana 103. stav (I) Zakona o visokom obrazovanju KS („Službene novine KS „

Na osnovu Zaključka Senata Univerziteta u Sarajevu donesenog na 12.elektronskoj sjednici Senata  održanoj 20.05.2020.godine 

OBAVJEŠTAVAJU

OBAVJEŠTENJE
za studente I i II ciklusa studija 
upisane u ljetni semestar akademske