Obavještenja I Ciklus

IIA Erasmus+
Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow

STUDENTI
ljetni semestar 2020/2021

Obavještenje o bezuslovnom upisu u studijsku 2020/2021. godinu I ciklusa studija

Prema Odluci Senata Univerziteta u Sarajevu Broj: 01-22-2/20 od 09.10.2020.

Dragi_e video kreatori i kreatorke, pozivamo vas da svojim kreativnim rješenjem doprinesete realizaciji Kampa za mlade.