Obavještenja I Ciklus

Kolektivni godišnji odmor zaposlenika Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu će trajati od 02. avgusta do 30. avgusta 2021. godine. 

Akademija likovnih umjetnosti i Prirodno – matematički fakultet objavljuju konačnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija, studijska 2021/2022.

Akademija likovnih umjetnosti objavila je konačnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija, studijska 2021/2022. godina (I upisni rok). 

Akademija likovnih umjetnosti objavljuje konačnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija, studijska 2021/2022. godina (I upisni rok).