Obavještenja I Ciklus

Na osnovu Konkursa za upis studenata u I godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 20

Konačna  rang - lista za upis na Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu nakon održanog prijemnog ispita 07.07. – 11.07. 2014. godine

Za kandidate koji su ostvarili pravo na upis u I godinu I ciklusa studija u akademskoj 2014/2015.