Obavještenja I Ciklus

Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu objavljuje Konačnu rang listu za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija u akad

Akademija likovnioh umjetnosti u Sarajevu objavljuje Preliminarnu rang listu za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2016/2017 godini - drugi konkursni rok (dokument u p