Obavještenja II Ciklus

Početak nastave 18.10.2021. godine prema rasporedu (raspored u prilogu).  

 

Akademija likovnih umjetnosti objavljuje konačnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu II ciklusa studija, studijska 2021/2022. godina.

U prilogu se nalaze Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu donesene na 29. vanrednoj sjednici održanoj 01.10.2021.

Akademija likovnih umjetnosti objavljuje preliminarnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu II ciklusa studija, studijska 2021/2022. godina.