Obavještenja ii ciklus

Akademija likovnih umjetnosti objavljuje preliminarnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu II ciklusa studija, studijska 2020/2021. godina.

Udruženje za istraživanje, dokumentiranje i prezentiranje umjetnosti "SKLOP" sa radošću objavljuje javni konkurs za nagradu ZVONO 2020 za vizualne umjetnike i umjetnice iz Bosne i Hercegovine do 40

Na osnovu Odluke MONKS-a broj: 11/05-11-37962-5/20 od 15.10.2020.

IIA Erasmus+
Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow

STUDENTI
ljetni semestar 2020/2021

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
DRUGI  CIKLUS STUDIJA

O B A V J E Š T E N J E