Obavještenja II Ciklus

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTi
DRUGI  CIKLUS STUDIJA

 

O B A V J E Š T E N J E

OBAVJEŠTENJE ZA PRIJAVU JUNSKO/JULSKOG ISPITNOG ROKA

 

Raspored održavanja nadoknade nastave u periodu od 08.06 -13.06.2020. godine na Akademiji likovnih umjetnosti za sve odsjeke možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

Obavještavamo vas da je zbog slabe izlaznosti studenata na anketu, UTIC odlučio produžiti rok za studentsku evaluaciju provođenja online nastave na  Akademiji likovnih umjetnosti za predmete/n