Obavještenja Oglasi

UNIVERZITET U SARAJEVU

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

DRUGI  CIKLUS  STUDIJA

Na osnovu člana 103.stav (1) Zakona o visokom obrazovanju KS („Službene novine KS „ broj:33/17), Odluke Vijeća Akademije likovnih umjetnosti broj:03-588/18 od 13.06.2018.godine i Odluke Senata Univ

Tekst konkursa možete pogledati ovdje: