Obavještenja Oglasi

Raspored hospitacija možete pogledati ovdje:

Više detalja u vezi sa prijavom nalazi se na web stranici Univerziteta u Sarajevu: 

UNIVERZITET U SARAJEVU

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

 

O B A V J E Š T E N J E