Obavještenja oglasi

Detalje konkursa možete pogledati ovdje:

Raspored hospitacija možete pogledati ovdje:

Konačna rang lista za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020.

Po pribavljenoj saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo broj; 02-05-33018-30/19 od 12.09.2019. godine i u skladu sa članom 6.