Obavještenja Oglasi

Na osnovu člana 94.,103., i 104. Zakona o visokom obrazovanju ( Prečišćeni tekst „ Sl. novine br. 22/10) , člana 159.Pravila Akademije likovnih umjetnosti ,Odluke Nastavno-umjetničkog vijeća br: 0303-51-2/12,  i Odluke Upravnog odbora ALU, br.0303-49-12/12, od 24.02.2012. godine , Akademija  likovnih umjetnosti Sarajevo

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
SARAJEVO

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
SARAJEVO
Obala Maka Dizdara 3

 

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Obala Maka Dizdara 3
S A R A J E V O