Obavještenja Oglasi

Prijem dokumenata od 08.10. do 10.10.2019. godine od 10 -  12 sati u studentskoj službi Akademije.

Preliminarna rang lista za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini objavljena na oglasnoj ploči Akademije likovnih umjetnosti u 12 sati. 

Početak nastave za I ciklus studija 07.10.2019. 

Početak nastave za II ciklus studija 14.10.2019.