Obavještenja Oglasi

DRUGI KONKURSNI ROK

KANDIDATI KOJI SU PRIMLJENI U STATUS – REDOVNI SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI

Preliminarna Rang lista:

 

 

 

Konkurs se raspisuje za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2015/2016.

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavilo je notu Ministarstva vanjskih poslova Pakistana, posredstvom Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, a ko

Na osnovu Konkursa za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2015/2016.

Na osnovu Konkursa za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2015/2016.