Obavještenja Oglasi

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju-Prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo broj: 42/13) , člana 162.

Povodom održavanja Međunarodnog naučnog simpozija 'Bauhaus u životu i djelu Selmana Selmanagića', Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu Vas poziva na  pres k