Obavještenja

Ispit iz predmeta Engleski jezik i Engleski u struci će se održati 28.07.2020.  u 10 sati.

Ispit prijavljujete pute eUNSA sistema.

Nakon objavljivanja konačne rang liste kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan dostaviti orginale uploadovanih dokumenata Akademiji i izvršiti upis; u

Akademija likovnih umjetnosti objavljuje konačnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija, studijska 2020/2021.

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTi
DRUGI  CIKLUS STUDIJA

 

O B A V J E Š T E N J E

Ispit iz predmeta Likovna forma II (Nastavnički odsjek, Odsjek produkt dizajn – izborni) će se održati 18.07.2020.