Raspored

I CIKLUS

Raspored sati za sve odsjeke od I do IV godine I ciklusa studija za ljetni semestar školske 2017/2018. možete preuzeti na ovom linku.

 II CIKLUS

Raspored sati za sve odsjeke  II ciklusa studija za ljetni semestar školske 2017/2018. možete preuzeti na ovom linku.

 

INTERDISCIPLINARNI STUDIJ: KONZERVACIJA I RESTAURACIJA

I CIKLUS

Raspored sati za I ciklus studija za ljetni semestar školske 2017/2018. možete preuzeti na ovom linku.

II CIKLUS

Raspored sati za II ciklus studija za ljetni semestar školske 2017/2018. možete preuzeti na ovom linku.