Raspored

I CIKLUS

Raspored predavanja za sve odsjeke od I do IV godine I ciklusa studija za ljetni semestar školske 2016/2017. možete preuzeti na ovom linku.

II CIKLUS

Raspored predavanja za II ciklus studija za ljetni semestar školske 2016/2017. možete preuzeti na ovom linku.

 

INTERDISCIPLINARNI STUDIJ: KONZERVACIJA I RESTAURACIJA

I CIKLUS

Raspored predavanja za I ciklus studija za ljetni semestar školske 2016/2017. možete preuzeti na ovom linku.