Raspored predavanja

I CIKLUS

Raspored sati za sve odsjeke od I do IV godine I ciklusa studija za zimski semestar akademske 2019/2020.godine možete preuzeti na ovom linku.

 II CIKLUS

Raspored sati za sve odsjeke  II ciklusa studija za zimski semestar akademske 2019/2020.godine možete preuzeti na ovom linku.

 

INTERDISCIPLINARNI STUDIJ: KONZERVACIJA I RESTAURACIJA

 

II CIKLUS

Raspored sati za II ciklus studija za zimski semestar akademske 2019/2020.godine možete preuzeti na ovom linku.