Upis na I ciklus studija

Konkurs za upis studenata u akademskoj 2021/2022. godini

 

Na osnovu članova 78. do 86. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 i 40/20), prethodne saglasnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Konkursa broj: 27/03-34-21525-1/21 od 8.6.2021. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati u prvu godinu stručnog studija, prvog ciklusa studija i integriranog studija, drugog ciklusa studija i specijalističkog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2021./2022. godini broj: 02-04-22595-15/21 od 27.5.2021. godine, Univerzitet u Sarajevu o b j a v l j u j e

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2021./2022. GODINI

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2021/2022. GODINI,objavljen je na linku OVDJE

Prijava kandidata na Konkurs za upis u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa studija provodi se isključivo online putem Informacionog sistema eUNSA - http://upis.unsa.ba

PRVI CIKLUS - DRUGI PRIJAVNI ROK:

0d 30.08. do 10.09.2021. godine za ODSJEKE na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita

Od 30.08. do 17.09.2021. godine za INTERDISCIPLINARNI STUDIJ KONZERVACIJA I RESTAURACIJA gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita

 

Detaljnije informacije o upisu na Nastavnički odsjek, Odsjek slikarstvo, Kiparstvo, Grafika, Grafički dizajn i Produkt dizajn, na kojima je predviđeno polaganje prijemog ispita, možete pogledati OVDJE

Detaljnije infomacije o upisu na Interdisciplinarni studij Konzervacija i restauracija možete pogledati OVDJE

 

ZA SVA TEHNIČKA PITANJA PRILIKOM REGISTRACIJE KANDIDATA NA PLATFORMU ZA ONLINE UPIS MOLIMO KONTAKTIRAJTE UNIVERZITETSKI TELEINFORMATIČKI CENTAR NA TELEFON 033 560 240 ili na mail administracija@utic.unsa.ba