Organizaciona struktura Akademije likovnih umjetnosti

DEKANAT

DEKAN AKADEMIJE:
Prof. dr. Dubravka Pozderac-Lejlić
d.pozderac-lejlic@alu.unsa.ba

PRODEKAN ZA NASTAVU:
Prof. mr. Mirsad Begović
begovicmir@gmail.com

PRODEKAN ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I FINANSIJE:
Prof. Srđa Hrisafović, DIA; MBS
s.hrisafovic@alu.unsa.ba

SEKRETAR AKADEMIJE:
Elma Đozo, dipl. pravnik
e.djozo@alu.unsa.ba

TEHNIČKI SEKRETAR:
Jesenko Bajraktarević, CCNA
jesenko@alu.unsa.ba

STRUČNE SLUŽBE

SLUŽBA ZA STUDENTSKA PITANJA:
Nađa Softić, šef službe
studentska@alu.unsa.ba

SLUŽBA ZA FINANSIJSKO-MATERIJALNE POSLOVE:
Senad Cvrk, šef službe
senad.cvrk@alu.unsa.ba

TEHNIČKA SLUŽBA/ SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE:
 

TIJELA AKADEMIJE

NASTAVNO- UMJETNIČKO VIJEĆE
Nastavno-umjetničko vijeće čine akademsko osoblje i predstavnici studenata Akademije.

STRUČNI KOLEGIJ
Stručni kolegij sačinjavaju dekan, prodekan, šefovi odsjeka i katedri i sekretar.