I ciklus

Rezultate iz predmeta Historija umjetnosti I, III i IV, Nacionalna historija umjetnosti, Historija umjetnosti XX vijek i Savremena BiH umjetnost održanog 1.7.2013.godine možete preuzeti u prilogu.<

BZK "Preporod", u okviru obilježavanja 110. godišnjice djelovanja, pokreće aktivnosti oko afirmacije mladih generacija bosanskohercegovačkih likovnih umjetnika, dizajnera, arhitekata i historičara umjetnosti pod nazivom "LIKOVNO OKO PREPORODA".

Na osnovu člana 126. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 22/10, 15/13) i članova 50, 51. i 56. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Senat Univerziteta u Sarajevu raspisuje

Festival filma i fotografije 3fok ili Trifok održat će se 1.8-4.8. 2013. u Kreševu. Tema festivala je područje planinarstva. U tijeku su prijave filmova i fotografija i to za kategorije “Planinarski usponi – osvajaći beskorisnog”, “Planine, sport i vantura”, “Forgoten beauty-zaboravljena ljepota planina” i “Ekologija i zaštita”.

Ekumenska inicijativa žena i Li-Woman (dvije organizacije civilnog društva iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine) pozivaju umjetnice/studentice umjetnosti iz obje zemlje da prijave svoje umjetničke

Na osnovu Konkursa Univerziteta u Sarajevu  za upis studenata u I godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2013/2014 godini, Akademija likovnih umjetnosti objavljuje informacije o polaganju  prijemnog  ispita.

Syndicate content