II ciklus

UNIVERZITET U SARAJEVU

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

DRUGI  CIKLUS  STUDIJA

 

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu u okviru projekta Studentski pohodi, a u saradnji sa Asocijacijom studenata Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, javnim preduzećem ZOI'84 i Centrotransom, organizira školu skijanja, bordanja i klizanja na olimpijskoj planini Bjelašnici.

Raspisan je međunarodni natječaj Design Talent 2013. Informacije o natječaju su u nastavku.

UNIVERZITET U SARAJEVU

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

DRUGI  CIKLUS  STUDIJA

Otvoren je godišnji natječaj za prijave fotografija Photodays Rovinj 2014. Svi sudionici svoje radove mogu poslati do 25. veljače 2014., u sedam službenih kategorija.

Agencija MaŠta je na svojoj web stranici (www.masta.ba) i na svom Facebook profilu (link) objavila konkurs za dizajniranje modularnog interijera.

U okviru programa Erasmus Mundus, akcija 2, Univerzitet u Sarajevu ostvario je pravo učešća u svih pet partnerstava koja su ove godine odobrena od Evropske komisije.

 

O B A V J E Š T E NJ E

ZA STUDENTE  DRUGOG CIKLUSA

 

O B A V J E Š T E NJ E

ZA STUDENTE  DRUGOG CIKLUSA

 

Syndicate content