Prof. dr. Abadžić - Hodžić Aida

Dr Aida Abadžić Hodžić (Zagreb, 1970), diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na Odsjeku za povijest umjetnosti i francuski jezik i književnost. Na istom Fakultetu studirala je i dvogodišnji studij iz oblasti muzeologije. Godine 2003. magistrirala je na Odsjeku za povijest umjetnosti, na Katedri za modernu umjetnost i vizualne komunikacije Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Godine 2008. doktorirala je na Katedri za historiju umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevo. Zaposlena je kao vanredni profesor na Katedri za historiju umjetnosti Filozofskog fakulteta u Sarajevu te kao predavač na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Predaje kolegije iz moderne i savremene umjetnosti te umjetnosti u Bosni i i Hercegovini u 19. i 20. stoljeću na dodiplomskoj i diplomskoj nastavi. Glavna je i odgovorna urednica časopisa „Vizura“, prvog bh. stručnog časopisa iz oblasti suvremenih vizualnih umjetnosti, likovne kritike i teorije. Predstavnica je Bosne i Hercegovine u Forumu slavenskih kultura – međunarodnoj organizaciji za promociju kulturne i naučne suradnje među zemljama slavenskog govornog područja, sa sjedištem u Ljubljani te u Evropskom centru za moderne jezike (ECML) Vijeća Europe, sa sjedištem u Grazu.

Objavljuje likovnu kritiku, osvrte i prikaze s područja moderne i savremene umjetnosti, prijevode s francuskog i engleskog jezika. Autor je nekoliko značajnih likovnih monografija i stručnih knjiga te izlagačkih projekata u zemlji i inozemstvu. Za knjigu Bosanskohercegovačka grafika 20. stoljeća: šezdesete i sedamdesete godine 20.stoljeća u kontekstu evropskog moderniteta i postmoderniteta, (Tugra, Sarajevo, 2011) dobitnica je nagrade za poseban doprinos umjetnosti na Sajmu knjige u Sarajevu 2011. godine. Studijski boravci i gostujuća predavanja na Karls-Ruprecht Univerzitetu u Heidelbergu (2009), Karl-Franzens Univerzitetu u Grazu (2010) te na Kunsthochschule Weißensee u Berlinu (2011).

Odsjeci