Upis na I ciklus studija

OPŠTE INFORMACIJE O UPISU NA I CIKLUS STUDIJA

 

Pravo učešća na Konkursu pod jednakim uvjetima imaju:

- državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini;

- kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka priznavanja odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja;

- kandidati sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom po međunarodnim programima koji su odobreni od nadležnog ministarstva.

 

Rangiranje i prijem kandidata koji konkurišu za upis na Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu vršiće se u zavisnosti od bodova koje steknu po slijedećim kriterijima:

 • opšti uspjeh u toku školovanja
 • postignuti uspjeh iz predmeta značajnih za studij
 • rezultata postignutih na prijemnom ispitu
 • ostvarene nagrade iz oblasti relevantne za studij
 • odličan (5,0) uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja

 

Broj bodova po osnovu opšteg uspjeha iznosi maksimalno 20, a broj bodova  po osnovu uspjeha iz predmeta značajnih za studij na Akademiji vrednuje se sa maksimalno 40 bodova.

Broj bodova po osnovu rezultata postignutih na prijemnom ispitu  iznosi maksimalno 40.  

Kandidat koji na prijemnom ispitu ostavri manje od 24 boda, odnosno koji iz jednog ili više zadataka dobije ocjenu 5 smatra se da nije položio prijemni ispit.

Predmeti koji se posebno boduju kao značajni za studij na Akademiji su za sve odsjeke i iz svih škola maternji jezik i strani jezik.

 

Svi kandidati polažu ispit za provjeru podobnosti za ovaj studij (prijemni ispit).

Test podobnosti se sastoji iz opšteg programa za sve kandidate / pismeni na temu iz područja umjetnosti/ i posebnog programa za određena usmjerenja.

Praktični testovi po odsjecima-usmjerenjima:      

NASTAVNIČKI ODSJEK                                            

- crtanje portreta 
- crtanje figure  
- slikanje mrtve prirode
- slobodna kompozicija

ODSJEK  SLIKARSTVO    

- crtanje portreta 
- crtanje figure
- slikanje mrtve prirode 
- slobodna kompozicija

ODSJEK  KIPARSTVO

-crtanje portreta
- crtanje figure
- slobodna kompozicija             
- modeliranje portreta   

ODSJEK   GRAFIKA 

- crtanje portreta 
- crtanje figure 
- predložak za jednu od tehnika   
- slobodna kompozicija (pero crtež)   

ODSJEK GRAFIČKI  DIZAJN

- crtanje portreta 
- crtanje mrtve prirode
- slobodna kompozicija 
- grafičke komunikacije

ODSJEK PRODUKT  DIZAJN  

- 3D model na zadatu temu
- analiza predmeta-redizajn i usmeno obrazloženje rada
- crtanje figure /portreta
- crtanje kompozicije

 

Izbor kandidata izvršit će se na osnovu rang liste koju prema bodovanju  na osnovu Odluke Univerziteta o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata i ocjene radova formira stručna komisija, a utvrđuje Vijeće Akademije.

Način prijave kandidata za prijemni ispit i datum održavanja prijemnog ispita će biti naknadno objavljeni

 

DOKUMENTI POTREBNI ZA PRIJAVU NA KONKURS

 • svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četvorogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće priznate dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku ekvivalencije, prilaže se potvrda kao dokaz da je postupak ekvivalencije u toku)
 • diplomu o završenoj srednjoj školi
 • mape od 10 samostalnih radova iz slobodne aktivnosti kandidata (format, tehnika i tema radova po slobodnom izboru kandidata), a za Odsjek grafički dizajn pored mape i 10 slobodnih fotografija A4
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima, kao i dokumente relevantne za dokazivanje statusa pripadnosti kategoriji djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja
 • uplatnica u iznosu od 40,00 KM (detaljne informacije o načinu uplate će biti naknadno objavljene).

 

Usvajanjem Plana upisa, Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija na Univerzitet u Sarajevu u studijskoj 2021./2022. godini  i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija na univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini će biti objavljene detaljnije informacije.

PreviewAttachmentSize
Tvoj izbor neka bude ALU.pdf3.58 MB