ERASMUS MUNDUS 2- projekti mobilnosti za akademsku 2012/2013.

U utorak 29.novembra u 11sati u biblioteci Akademije likovnih umjetnosti Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu prezentirala je projekte mobilnosti iz programa ERASMUS MUNDUS 2: JoinEU-SEE, ERAWEB I EUROWEB, kojima se želi promovirati mobilnost u obrazovanju.

U okviru programa Erasmus Mundus 2 studenti sva tri ciklusa studija, kao i studenti predbolonjskog sistema studija, te nastavnici i saradnici Univerziteta u Sarajevu mogu podnijeti prijavu za stipendije za mobilnost na partnerskim univerzitetima za akademsku 2012/2013. godinu.

Sve informacije o projektima mobilnosti i načinu prijave zainteresirani mogu pronaći na web stranici Univerziteta u Sarajevu (Ured za međunarodnu saradnju) - LINK