Erasmus Mundus projekti - info dan 10.decembar 2015. godine

Univerzitet u Sarajevu je još u akademskoj 2014/2015. godini ostvario pravo učešća u svim projektima odobrenim od Evropske komisije u posljednjem krugu Erasmus Mundus Action II programa te smo time postali jedina institucija sa područja zapadnog Balkana koja je od 2008. godine do danas učestvovala odnosno učestvuje u svih 19 dosadašnjih Erasmus Mundus projekata za zapadni Balkan. U ovom pozivu studentima sva tri ciklusa studija, kao i studentima predbolonjskog sistema studija, nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Sarajevu omogućen je studijski i stručni boravak na 29 partnerskih univerziteta iz zemalja članica Evropske unije u okviru Erasmus Mundus projekata: Euroweb+, Sunbeam, Greentech i Eraweb II. Početak akademske/administrativne mobilnosti je predviđen od septembra 2016. godine.


Tokom decembra 2015. godine i januara 2016. godine aktuelni su konkursi za dostavljanje prijava za stipendije za mobilnost, te u skladu s tim Služba za međunarodnu saradnju organizira info dan u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu 10. decembra 2015. godine sa početkom u 14,00 sati. Na info danu će biti predstavljeni ovogodišnji Erasmus Mundus projekti, ponude stipendija, načini prijavljivanja, potrebni dokumenti, definicije ciljnih grupa kao i ostale informacije koje zainteresirani mogu smatrati potrebnim.

 

Više informacija o Erasmus Mundus programu možete naći na našoj posebnoj web stranici www.erasmus-unsa.ba.

Vijest o info danu je postavljena na: http://www.erasmus-unsa.ba/em-info-dan/

 

Pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate ovaj događaj te da dobijete potrebne informacije o navedenom programu. Također, bili bismo vam zahvalni ukoliko biste ovu informaciju proslijedili svim zainteresovanim sa vaše institucije, kao i organizovali oglašavanje na vašem medijskom prostoru (web stranici, društvenim mrežama, itd).


LISTA PROJEKATA SA PRIPADAJUĆIM EU UNIVERZITETIMA:

 

1.      projekt EUROWEB+

1)      Univerzitet Målardalen, Västeras, Švedska (koordinator)

2)      Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski“ u Sofiji, Bugarska

3)      Univerzitet u Paderbornu, Njemačka

4)      Univerzitet Balearskih otoka, Palma, Španija

5)      Univerzitet Åbo akademija, Turku, Finska

6)      Univerzitet L'Aquilla, Italija

7)      Univerzitet Vrije, Amsterdam, Holandija

8)      Politehnički univerzitet u Bukureštu, Rumunija

9)      Sveučilište u Osijeku, Hrvatska

 

2.      projekt SUNBEAM

1)      Politehnički univerzitet Delle Marche, Ankona, Italija (koordinator)

2)      Univerzitet u Bolonji, Italija

3)      Univerzitet u Urbinu, Italija

4)      Univerzitet Foscari u Veneciji, Italija

5)      Sveučilište u Splitu, Hrvatska

6)      Sveučilište u Zadru, Hrvatska

7)      Jonski univerzitet, Grčka

8)      Univerzitet u Ljubljani, Slovenija

9)      Univerzitet u Primorskoj, Slovenija

 

3.      projekt GREENTECH

1)      Univerzitet u Vigu, Španija (koordinator)

2)      Univerzitet u Portu, Portugal

3)      Univerzitet u Paderbornu, Njemačka

4)      Univerzitet u Ljubljani, Slovenija

5)      Ekonomski univerzitet u Katovicama, Poljska

6)      Sveučilište u Splitu, Hrvatska

7)      Univerzitet za hemijsku tehnologiju i metalurgiju, Sofija, Bugarska

8)      Univerzitet u Leonu, Španija

 

4.      projekt ERAWEB II

1)      Univerzitetski medicinski centar Erasmus u Roterdamu, Holandija, koordinator

2)      Univerzitet za zdravstvene nauke i medicinsku informatiku, Hal, Austrija

3)      Univerzitet „Ludwig-Maximilian“, Minhen, Njemačka

4)      Katolički univerzitet Svetog Srca, Milano, Italija

5)      Univerzitet u Torinu, Italija

6)      Univerzitet u Leuvenu, Belgija