IIA Erasmus+ mobilnost u ljetnom semestru 20/21 Escuela De Arte Y Superior De Diseño EASD, Španija (studenti)

IIA Erasmus+
Escuela De Arte Y Superior De Diseño EASD

Castellón De La Plana, Španija

STUDENTI
ljetni semestar 2020/2021

POZIV ZA STUDENTE

U okviru IIA ERASMUS+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost:

  • Institucija: Escuela De Arte Y Superior De Diseño EASD (http://www.easdcastello.org/)
  • Država: Španija
  • Period boravka: ljetni semestar akademske 2020/2021. godine

 

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

o  Studenti Akademije likovnih umjetnosti

Bachelor (studenti prve godine se ne mogu prijaviti)

 

Napomena: studenti koji se prijavljuju na ovaj konkurs moraju biti upisani u tekućoj akademskoj godini

Detaljnije informacije o statusu studenta prilikom nominacije u dokumentu u prilogu (Status studenta u mobilnosti)

TEMATSKE OBLASTI:

-      DIZAJN

Detaljnije informacije možete pogledati na linku:  http://www.easdcastello.org/

·       Osiguranje je obavezno za studente. Ukoliko vaše domaće (bh.) osiguranje ne uključuje i osiguranje u zemlji u koju putujete (provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu*), potrebno je da isto obezbijedite u nekoj od osiguravajućih kuća koje pokriva tačan period boravka u inostranstvu.

·        Viza: stipendija ne uključuje troškove vize, te studenti ove troškove snose sami. Dužni su obezbijediti vizu za zemlju u kojoj će studirati prije polaska te sa ambasadom te zemlje provjeriti koje su koraci prijavljivanja za vizu.

·        Aktivnosti oko vize i osiguranja radite TEK NAKON što dobijete potvrdu da ste dobili stipendiju

* – Domaće (bh.) zdravstveno osiguranje se može primijeniti na nekoliko država Evrope na osnovu sklopljenog sporazuma iz Bosne i Hercegovine i tih zemalja Evrope. Prije nego krenete u rješavanje osiguranja za zemlju u koju idete, provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu da li je ta zemlja uključena u sporazum. Ukoliko jeste, tražite potvrdu u kojoj će jasno biti naglašeno da vaše domaće osiguranje važi u zemlji u koju putujete i za period tokom kojeg ćete boraviti. Ukoliko je nemoguće dobiti potvrdu kojom osiguranje pokriva cijeli period mobilnosti, onda se obratite nekoj od osiguravajućih kuća.

 

PRIJAVA:

·        Prijava se vrši na e-mail:  EASD International Office:  erasmus@easdcastello.org

·        Lista dokumenata potrebnih za aplikaciju:

·        Application Form * (u prilogu)

·        Letter of motivation

·        CV (Europass)

·        Portfolio [CD, DVD or link]

·        Proposal of Learning Agreement ( za Learnin Agreement obratiti se u Studentsku službu)

·        ID Card / Passport and two photos

Više informacija na:  https://erasmus.easdcastello.org/application/

 

ROK ZA PRIJAVU:

Rok za prijavu je 15.12.2020. godine

 

NAPOMENE:

·       stipendija se odnosi na mobilnost:

-   studenata Akademije likovnih umjetnosti (BA) – 1 stipendija

·        mobilnost se realizuje:

-   studenti: u ljetnom semestru akademske 2020/2021. godine;

·        prijavljujete se SAMO DIREKTNO na e-mail erasmus@easdcastello.org

·        svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,

·        poštujte zadati rok apliciranja.

·        izbor kandidata za razmjenu vrši ESAD Internacionalni ured na osnovu prijava; nepotpune prijave se neće uzimati u obzir 

 

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije obratite se prodekanu za međunarodnu saradnju, prof.mr.Srđa Hrisafović, studentskoj službi ALU ili na email alumedjunarodna@gmail.com

Tekst konkursa objavljen na web stranici Akademije http://www.alu.unsa.ba/medunarodna-saradnja-alu

 

POSEBNA NAPOMENA:

Uzimajući u vidu trenutno stanje u kojem se Bosna i Hercegovina, region i Evropa nalaze, Univerzitet u Sarajevu, zajedno sa svojim partnerskim institucijama u Evropi prati zdravstvenu situaciju, kao i restrikcije za putovanja. Raspisani konkursi, odnosno mobilnosti će se moći implementirati SAMO pod uslovom da će mobilnost biti nesmetano obavljena i sigurna po zdravlje kandidata. U slučaju pogoršanja, blagovremeno ćete biti obavješteni o otkazivanju iste. Preporučuje se da se ne poduzimaju ikakve aktivnosti rezerviranja/plaćanja putovanja i smještaja, te regulisanja vize prije nego dobijete dozvolu za to.

 

PreviewAttachmentSize
Application Form.odt43.63 KB
Status studenta u mobilnosti.pdf659.81 KB