Mr. Kadić-Šačić Anesa

Anesa Kadić-Šačić rođena je 1990.god. u Sarajevu, Bosna I Hercegovina.

2013. – 2015. MA, Magistar likovne umjetnosti – kiparstvo, u klasi profesora Mirsada Šehića, Akademija likovnih umjetnosti, Sarajevo, BiH (tema: “Poetika oblika u svjetlu mitskog i simboličkog“)
2009. – 2013. BA, Bakalaureat/Bachelor likovne umjetnosti – kiparstvo, u klasi profesora Mirsada Šehića, Akademija likovnih umjetnosti, Sarajevo.
2013. Dobitnica priznanja SREBRNA ZNAČKA Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, BiH
2012. Dobitnica Nagrade “ALIJA KUČUKALIĆ“ – nagrade za najboljeg/najbolju studenta/studenticu u školskoj 2011/12. godini, Akademija likovnih umjetnosti, Sarajevo, BiH

Učestvovala je na brojnim internacionalnim I lokalnim projektima I izložbama. Učestvovala u realizaciji mnogih radionica, umjetničkih kolonija. Izložba u počiteljskoj koloniji Mlaz 2012. godine, gdje izlaže svoje radove u kamenu.Učestvuje na Mess festivalu 2013. godine, gdje grupnim radom predstavlja instalaciju za otvorenje Mess festivala. Angažirana na kostimografiji za  Theatre Hair Show 2012. godine.  Samostalna izložba “Žabe“, Galerija “Roman Petrović“, Sarajevo, BiH. „Poetika topline“ Samostalna izložba skulptura u sklopu udruženja za afirmaciju  kulture i umjetnosti „Zvono“, Sarajevo, BiH. Samostalna izložba skulptura iz ciklusa “Poetika oblika u svjetlu mitskog i simboličkog“; u sklopu projekta “Kulturno-umjetnički program u MLAZ-u“, MLAZ, Počitelj, BiH itd.

Odsjeci