KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2020/2021. GODINA (II UPISNI ROK)

Akademija likovnih umjetnosti objavljuje konačnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija, studijska 2020/2021. godina (II upisni rok). 

Kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan dostaviti orginale uploadovanih dokumenata i izvršiti upis; u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao. 

Spisak dokumenata potrebnih za upis možete pogledati na web stranici Akademije ili na oglasnoj ploči.

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA OD 23.09 -01.10.2020. godine u periodu od 11 do 13 sati

Mape radova koje ste predali na konkursu možete preuzeti od 23.09 -01.10.2020. godine u periodu od 11 do 13 sati.