MEĐUNARODNA STUDENTSKA IZLOŽBA “GRAFIČNA POMLAD” 1-30.10.2014. / MARIBOR, SLOVENIJA